306795558_454376990050953_3826580693626612263_n.jpg
 
นายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธียกเสาเอก “บ้านมั่นคง”
     วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในการประกอบพิธียกเสาเอกเพื่อเป็นศิริมงคล แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ณ บ้านหนองจอก ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคา) โดยเทศบาลตำบลเกาะคาร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยนายกฤษฎา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธานในพิธี
จากนั้น ได้ร่วมมอบบ้านมั่นคงที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วให้ราษฎรบ้านเหล่าแม่ปูน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
     สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน และให้การช่วยเหลือแก่งค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยได้ทำการสำรวจช้อมูลประชาชนในพื้นที่ในเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน แล้วขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแชมบ้าน และการจัดทำระบบสาธารณูปโภค
 
307213376_454377023384283_2248080884611962427_n.jpg  306853045_454377066717612_3655832106102561595_n.jpg  307119088_454377000050952_46387687575281109_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel