306772384_454347786720540_2422043378424842426_n.jpg
 
สมัชชาการศึกษานครลำปาง หารือการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
     วันที่ 15 กันยายน 2565 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายวิบูลย์ ทานุชิต รองประธานสมัชชาการศึกษานครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้านางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เพื่อหารือและนำเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง ร่วมหารือด้วย
สมัชชาการศึกษานครลำปาง เป็นกลไกคณะทำงานระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อจัดกระบวนการเวทีสาธารณะของประชาชนและกลุ่มคนทุกภาคส่วน
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลำปางร่วมกับภาคีเครือข่ายสมัชชา
3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
การขับเคลื่อนงานของสมัชชาการศึกษานครลำปาง มีความต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางเป็นพี่เลี้ยง ให้สามารถดำเนินงานเคลื่อนต่อไปได้ ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการกิจคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาการศึกษานครลำปาง ตั้งอยู่ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 
307081955_454348423387143_5481652320916736126_n.jpg  306856125_454348396720479_1395149619939858981_n.jpg  306919509_454348376720481_5092271718147201955_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel