295929304_419455540209765_6632477773981319505_n.jpg

 

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก  อบจ.ลำปาง ร่วมต้อนรับ Mr. Wu Zhiwu (นาย อู่ จื้อยู่) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ ด้านการท่องเที่ยว การศึกษาและการค้า
          - โอกาสนี้ นายก อบจ.ลำปาง ได้แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปางมีวัดพม่าที่มีมากที่สุดในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนซึ่งมีน้ำพุร้อน มีแร่ธรรมชาติที่สามารถแช่ออนเซ็น รวมถึงรถม้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ฯลฯ
          - กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเสน่ห์และน่าประทับใจมาก จึงอยากจะเผยแพร่จังหวัดลำปางให้ชาวจีนได้รู้จักมากขึ้น นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหาแนวทางประสานความร่วมมือระหว่างกัน สร้างโอกาสให้สองฝ่ายร่วมมือกันมากขึ้น
          - โดยด้านการศึกษาได้ยกตัวอย่างการผสานความร่วมมือกับ อบจ.ลำพูนในการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนในทุกระดับเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งนายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า มีความน่าสนใจ เพราะ อบจ.มีโรงเรียนวอแก้ววิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัด ปัจจุบันได้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะที่ภาษาจีนก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจที่จะประสานความร่วมมือระหว่างกัน
          - นายก อบจ.ลำปาง ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของลำปาง โดยกล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นงานแฮนด์เมด หรือเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะสมุนไพรซึ่งชาวจีนก็นิยมชื่นชอบ หากทำได้ดี หาตลาดได้ ก็จะส่งเสริมเริ่มจากปลูก แปรรูป พัฒนาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น หาช่องทางการจำหน่าย ซึ่งกงสุลฯ ตอบว่า สินค้าไทยเป็นที่นิยมบริโภคของชาวจีน เช่น ยาสมุนไพร ผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ประกอบกับนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยินดีเปิดโอกาสให้ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะประเทศจีนเป็นตลาดที่กว้าง ขอเพียงให้มีสินค้าที่ดีจึงไม่ต้องห่วงเรื่องตลาด เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและยาวนานที่สุด .
 
 
 
 
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel