296006784_419443966877589_7423655407926174175_n.jpg

 
อบจ.ลำปางจัดโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         
          วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน โดยนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง พร้อมทีมงานร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง
โดยกองสาธารณสุข ได้กำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. สำหรับบุคลากรอบจ.ลำปางและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตจังหวัดลำปาง จำนวน 13 อำเภอ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ หลักการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะวิกฤติได้ทันท่วงทีและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้ในช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายหลักการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น วิทยากรโดยนายธรรมนาท ล่ำต่ำ และนายชนแดน เทพสาร เจ้าหน้าที่จากสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 5 กลุ่ม โดยเวียนฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยเจ้าหน้าที่จากสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน

296168699_419442630211056_491474009267079554_n.jpg  295947024_419444183544234_6000357648651613735_n.jpg 296016382_419443186877667_7674137190648889371_n.jpg

296101249_419444146877571_7648092901346092119_n.jpg  296189881_419443223544330_8699529867263028506_n.jpg 296101871_419442976877688_6259580257129786109_n.jpg

 

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel