294700983_415623363926316_4203509763848189195_n.jpg
 
ตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา"
นายกตวงรัตน์นำคณะหาความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
หวังประยุกต์ใช้กับลำปางอย่างเหมาะสม
    วันที่​ 20 กรกฎาคม 2565 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง​พร้อมด้วยสมาชิกสภา​ฯ​ เขต​ อ.เมืองลำปาง​ นำคณะศึกษาดูงานโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1​ ศึกษา​ดูงาน​ ณ​ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา​
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ง และขาดความอุดมสมบูรณ์ จนไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ จนปัจจุบันสภาพพื้นที่​ รวมทั้งป่าไม้ และแหล่งน้ำ กลับมีสภาพอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน และสามารถใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี​ และเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินทรายเพื่อเกษตรกรรม เปิดให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ เสมือนเป็น ” พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของ​ตนเอง
โดยรับชมวิดีทัศน์บรรยายสรุป​ และเยี่ยมชมงาน "การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ
     ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน​ การจักสานจากเส้นใยพืช​ การทอผ้า และงานด้านการประมง​ โดยคณะ​ฯได้​สอบถามข้อมูล​ด้วย​ความ​สนใจ​ ซึ่งสามารถ​นำสิ่งที่ได้เรียนรู้​ในครั้งนี้​ไป​ปรับใช้กับพื้นที่ของตนได้​อย่าง​เหมาะสม​ เพื่อต่อยอด​ สร้างงาน​ สร้าง​รายได้​ สามารถ​ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีเข้มแข็งและมีความสุขในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
 
294481536_415624710592848_6007170510492657580_n.jpg  294559624_415622927259693_6114710405760818609_n.jpg  294818074_415622460593073_5373149268075407967_n.jpg
294912747_415623660592953_2972103061727588183_n.jpg  294759000_415624847259501_8910652738984771065_n.jpg  294607842_415625417259444_1063230223955665572_n.jpg
294849732_415624170592902_4219313101084820085_n.jpg  294685890_415624963926156_4344743984561617893_n.jpg  295111010_415623120593007_8597310377561009582_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel