วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางราตรี ธงศรี หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์และการลงทุน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน จ.ลำปาง ณ บริเวณลานหน้าห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง โดยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และนายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมนี้นายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.ลำปาง และนางวิไลลักษณ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้สาธิตการประกอบอาหารพื้นเมืองได้แก่ ลาบหมูเมืองเหนือ ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปาง

     เทศกาลอาหารดี ดนตรีม่วนและบอลลูน จ.ลำปาง จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับ อค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานหน้าห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง การแสดงดนตรีของเหล่าศิลปินนักร้อง การแสดงบอลลูนเล็ก และชม ชิม ฟินกับอาหารหลากหลายชนิด

     ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง เป็นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีถิ่นด้านอาหารให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

                             

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao