ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่กลางแจ้ง

     วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ที่เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและพบปะประชาชนที่มารอต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้กำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาภาค ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)

 

                         à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง    à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

 

ข่าว : ศรสวรรค์  ธิมา

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao