ในภาพอาจจะมี 5 คน, ข้อความ

     วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๘๐๐ คน ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้พัฒนาคุณภาพและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งเสริมให้ได้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา และเพื่อให้เห็นประโยชน์และตระหนักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล 
- อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
- ครูอาวุโส นำสวดคำฉันท์ระลึกถึง พระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ
- ครูอาวุโส นำกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
- เชิญตัวแทนครูบำนาญอาวุโส ขึ้นบนเวที เพื่อรับไหว้จากตัวแทนครู 
- พิธีมอบรางวัลและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู
- พิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี และกล่าวคำปราศรัยพร้อมให้โอวาท
- นิทรรศการของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เสวนาภาคผู้บริหารท้องถิ่นเรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (โดยท้องถิ่นจังหวัดลำปาง, รองปลัดอบจ.ลำปาง, นายกเทศมนตรีนครลำปาง, นายก อบต.ร่องเคาะ
- แบ่งกลุ่มเสวนาเรื่อง “ ท่านจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โอกาสนี้ รองปลัดอบจ.ลำปางได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ“การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายเทศมนตรีตำบลร่องเคาะ และรองปลัดอบจ.ลำปาง

 

                            à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

 

ข่าว/ภาพ โดย ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao