03016239.jpg

นายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ รับศักราชใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยมีส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง .

    03016241.jpg   03016233.jpg   03016237.jpg   03016236.jpg  

 

ภาพ / ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao