0216235.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เปิดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

มีการฉายภาพยนตร์สารคดี เรื่องเห็ดรา,ดวงอาทิตย์กับโลกของเราและ ชมภาพยนตร์เรื่อง คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง ซึ่งได้เด็กให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากรับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แล้ว ยังได้ร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

การเปิดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะความรู้ความเข้าให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ของจังหวัดลำปาง เนื่องจากในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก การรับชมวิทยาศาสตร์จะช่วยทำให้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

นอกจากได้รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ ทำลูกข่าง ทำให้เด็กๆได้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย.

          0216232.jpg  0216233.jpg  0216236.jpg   0216234.jpg

 

ภาพ : นายวสุ คำกัมพล และนางสาวนิชานันท์ แก่นจรรยา นศ.ฝึกงานชั้นปีที่4 ม.ราชภัฏลำปาง

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao