02016240.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "คาวบอยแลนด์ แดนรถม้า ครั้งที่ 4" ประจำปี 2561 ณ บ้านคาวบอย วิลเลจ (บ้านโทกหัวช้าง)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "คาวบอยแลนด์ แดนรถม้า ครั้งที่ 4" ประจำปี 2561 ณ บ้านคาวบอย วิลเลจ (บ้านโทกหัวช้าง) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเป็นวิถีชีวิตของจังหวัดลำปางอย่างแท้จริง โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ นางอภิสรา บุตสีทา หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง รับมอบของที่ระลึกจากนายประยูร แก้วเดียว นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง ในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน "คาวบอยแลนด์ แดนรถม้า" มาโดยตลอดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561

อบจ.ลำปาง ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สอดคล้องนโยบายของจังหวัดที่ส่งเสริมให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว "ลำปาง ปลายทางฝัน" และสอดรับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น.

  02016241.jpg   02016242.jpg   02016243.jpg   02016244.jpg    

ภาพ / ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao