061223.jpg

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าและอุดหนุนสินค้าของกลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ฯ และนำกลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานฯ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ทั้งนี้ บูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย อ.เมืองลำปาง ได้แก่ กลุ่มไส้อั่วสุภัทรา กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย (จิตอารีย์วิลล์) กลุ่มข้าวแต๋นบุญทวี กลุ่มทำขนมสุขสวัสดิ์ กลุ่มป้ายไม้ปงแสนทาง / อ.เกาะคา ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา กลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านเข้าซ้อน / อ.แจ้ห่ม ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน / อ.เถิน ได้แก่ กลุ่มแก้วโป่งข่าม / อ.แม่เมาะ ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์ / อ.วังเหนือ ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมกรอบรูปวังซ้าย / อ.เสริมงาม ได้แก่ กลุ่มเครื่องหนังศรีลังกา / อ.ห่้างฉัตร ได้แก่ กลุ่มเครื่องหนังหนองขาม / อ.เมืองปาน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำแร่เพื่อดูแลสุขภาพ

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดจากกลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สินค้าคุณภาพ ราคาไม่แพง ในงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

# อบจ.ลำปาง สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น
# ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
# พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

                 061228.jpg  061229.jpg   061225.jpg   061226.jpg

                                                                          061224.jpg       061231.jpg

 

ภาพ / ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao