061218.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ณ ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ณ ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ซึ่งจัดโดยสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

งานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคไ้ด้เลือกซื้อผลิตภัณ์เซรามิกจากผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรง

ทั้งนี้ นางสุพรรณีฯ ได้รับมอบของที่ระลึกจากนายต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นเดินเผาลำปาง ในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสนับสนุนงบประมาณการจัดงานฯในครั้งนี้.

         061221.jpg    061219.jpg    061222.jpg     061217.jpg  

ภาพ / ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao