4126105.jpg

อบจ.ลำปางพัฒนาถ้ำผาบ่อง ร่วมโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "ลด โลก เลอะ" ต่อยอดส่งเสริมท่องเที่ยว Unseen Lampang

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ร่วมพัฒนาทำความสะอาดถ้้ำผาบ่อง (เขาส่องกระจก) ตั้งอยู่ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตามโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "ลด โลก เลอะ" จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2561 อบจ.ลำปาง และททท.สำนักงานลำปาง ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำเภอเกาะคา ผู้ประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เกาะคา อปท.ในพื้นที่ ต.นาแก้ว ต.นาแส่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ อ.เกาะคา และจังหวัดลำปาง ในเบื้องต้นมีมติให้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กอปรกับ ททท.มีนโยบายให้ ททท.สำนักงานในประเทศ 45 สำนักงานจัดโครงการเมืองไทยสดใส ใส่่ใจสิ่งแวดล้อม "ลด โลก เลอะ " เพื่อตอกย้ำการท่องเที่ยวอย่างมีสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ กวาดพื้น ฯลฯ

              4126103.jpg  4126102.jpg   061215.jpg   061216.jpg

 

 

ภาพ / ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao