061209.jpg

อบจ.ลำปางร่วมขับเคลื่อน“ลำปางสะอาด” ปรับภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกนาก่วม ร่วมสร้างเมืองให้สวยงาม สะอาดน่าอยู่ รับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ลำปาง...ปลายทางฝัน”

วันที่ 29 พ.ย.2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง แจ้งว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าไปดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ เถาวัลย์ ฯลฯ บริเวณสี่แยกนาก่วมซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของจังหวัดลำปางและเป็นเส้นทางเชื่อมผ่านไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสร้างเมืองที่สวย สะอาดน่าอยู่ สอดรับกับนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง สนับสนุนแนวทางนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ลำปาง..ปลายทางฝัน” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง.


                          061205.jpg    061202.jpg    061203.jpg    061208.jpg

ภาพ / ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao