02106112.jpg

อบจ.ลำปางห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพิ่มแสงสว่าง พร้อมจัดรปภ.ดูแลภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีสวนสาธารณะหนองกระทิงซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นสถานที่สำคัญในการออกกำลังกายและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชาวลำปาง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้รักสุขภาพเป็นจำนวนมาก

และตามที่ได้มีประชาชนผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าวได้เสนอให้ดูแลเรื่องแสงไฟส่องสว่างภายในบริเวณสวนสาธารณะฯ ซึ่งเกิดการชำรุดทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอนั้น ล่าสุด กองช่าง ได้เข้าดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างตลอดเส้นทางวิ่ง พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายบอกทางสู่ลานจอดรถ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราดูแล และเฝ้าทางเข้า-ออกสวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อสร้างความมั่ั่นใจและความปลอดภัยของประชาชน.

      02106111.jpg  02106108.jpg  02106107.jpg  02106109.jpg  

 

ภาพ / ข่าว: เตือนใจ ภักดีวงศ์

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao