02106104.jpg

อบจ.ลำปางปรับเกรดถนนสายทางหนองละคอน-ศูนย์จัดการขยะอบจ. เตรียมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้วยวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด และในปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กำหนดจัดโครงการ วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีกิจกรรมทำพิธีทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดกู่คำ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และสายทางใหม่จำบอน-หนองละคอน ถึงศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 กองช่างได้จัดส่งบุคลากรพร้อมเครื่องจักรกลเข้าทำการปรับไหล่ทางและติดกิ่งไม้ที่รุกล้ำถนน เพื่อปรับพื้นที่ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างร่วมเก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561บริเวณไหล่ทางถนนสายใหม่จำบอน-หนองละคอน ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 6+000 ถึงกิโลเมตรที่ 8+000 รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร .

  02106103.jpg   02106105.jpg   02106106.jpg   02106101.jpg  

ภาพ / ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao