02106113.jpg

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ มอบแจกันดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนายพินิจ แก้วจิตคงทอง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำปาง.

02106114.jpg

 

ภาพ : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao