CCI22102561.jpg

อบจ.ลำปางรับประกาศเกียรติคุณ "รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม"

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายภัทรพงศ์ เถายศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รับมอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม" โครงการมือถือเก่า ชีวิตใหม่ จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และคณะทำงานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ร่วมมือกันดำเนินการ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าจากบุคลากรของหน่วยงานรวมทั้งประชาชนผู้สนใจ โดยสามารถรวบรวมและนำส่งได้รวมทั้งสิ้น 75 เครื่อง

ภาพ/ข่าว ; เตือนใจ ภักดิวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao