11106114.jpg

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายบุญส่ง ศรีกอนติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง ร่วมทำบุญในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา ตามโครงการนำพุทธศาสนิกชนคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสร้างกุศลและทำบุญในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อ.เกาะคา จ.ลำปาง

วันธรรมสวนะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระ” โดยนับ วันขึ้น ๘ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ) แรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ)ของทุกเดือน เป็นวันที่ชาวพุทธมาบำเพ็ญกุศลให้กับตนเอง วันธรรมสวนะนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งถือเป็นวันบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธทั่วไป

ความสำคัญ คำว่า “สวนะ” แปลว่า การฟัง, และคำว่า “ธรรมสวนะ” แปลว่า การฟังธรรม นั่นคือ วันธรรมสวนะ ก็แปลว่า กำหนดประชุมฟังธรรม หรือพูดตามภาษาชาวบ้านทั่วไปว่า วันไปฟังเทศน์กันนั่นเอง อนึ่ง วันพระ ในทางศาสนาก็ยังได้เรียกว่า วันอุโบสถ ซึ่งแปลว่า วันจำศีลของอุบาสกอุบาสิกาผู้ต้องการบุญกุสลเป็นกรณีพิเศษ พิธีของชาวบ้าน โดยพุทธศาสนิกชนก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายอาหารหวานคาวแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล (รับศีล) และฟังพระธรรมเทศนาที่วัดในวันธรรมสวนะนี้ ชาวบ้านก็จะพละเว้นการประพฤติกิจที่เป็นบาปต่าง ๆ การสมาทานศีลในวันนี้ เช่น รับศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ซึ่งเรียกว่า อุโบสถศีล พระสงฆ์จะได้แสดงพระธรรมเทศนา หรือ ธรรมสากัจฉา หรือ สนทนาธรรมกัน ซึ่งนับว่าเกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง

CR..https://wantamboon.wordpress.com/

                          11106119.jpg      11106118.jpg      11106131.jpg 

                                                            11106124.jpg      11106133.jpg

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao