101070.jpg

รองปลัดอบจ.ลำปาง ร่วมเสวนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ภายในงานได้สรุปการเปิดเผยข้อมูลของโครงการที่เข้าร่วม CoSTThailand จำนวน 147 โครงการ และจัดเสวนาสรุปการติดตามประเมินผล โดยได้รับเกียรติจากคลังเขต 3 ผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบท และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมในการเสวนา และโอกาสนี้ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมในพิธี.

                      101072.jpg    101073.jpg     101071.jpg

 

ภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao