101058.jpg

อบจ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานอื่น

วันที่ 26 กันยายน 2561 อบจ.ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานอื่น ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โดยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นำข้าราชการร่วมศึกษาดูงานพร้อมมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ให้การต้อนรับ.

              101056.jpg    101068.jpg    101065.jpg    101064.jpg          

                                                                    101060.jpg    101066.jpg

 

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao