101023.jpg

อบจ.ลำปางส่งเสริมการศึกษาอุดหนุนงบ 500,000 บาท แก่สพป.ลำปาง เขต 1 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน เฟ้นหาเด็กเก่งแข่งต่อระดับภาคที่ จ.พะเยา

วันที่ 22 กันยายน 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนปงสนุก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

งานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ดังนี้
-โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) แข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย , คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,หุ่นยนต์,คอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
-โรงเรียนบ้านปงสนุก แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สุขและพลศึกษา และศิลปะ 
-โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง แข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.
-ค่ายลูกเสือ แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)
-สพป.ลำปาง เขต 1 แข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ร่วมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมทักษะชีวิตที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถ ระดับภูมิภาคในระดับภาคเหนือที่จังหวัดพะเยา 21-23 ธันวาคม 2561 ต่อไป

ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้.

   101020.jpg    101021.jpg   101027.jpg    

101024.jpg    101026.jpg

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao