101019.jpg

อบจ.ลำปางสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส องค์กรประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

วันที่ 21 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดทำโครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดบรรพตสถิต อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยนำหลักการบริหารงาน การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน สามารถตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่า ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยพระมหานพดล สุวณฺณเมธี เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 4 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดลำปาง วัดบรรพตสถิต บรรยายในหัวข้อ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต , ชีวิตเบิกบานการงานสุขใจ , หลักธรรมในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร และการฝึกปฏิบัติการเจริญสติ (นั่งสมาธิ)

โอกาสนี้นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน.

                                         10104.jpg       101018.jpg    101016.jpg    

        101017.jpg   101012.jpg    101013.jpg    101014.jpg   

                                                        10103.jpg        101015.jpg

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao