09106131.jpg

วันที่ 19 กันยายน 2561  เวลา 15.00 น. นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับการอบรม

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่ประชาชนผู้เป็นแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ หลังจากฝึกปฏิบัติจริง ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

พร้อมกล่าวปิดการอบรม "ขอให้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชนช่วยชีวิตผู้อื่นในหมู่บ้าน และชุมชนของตนเอง เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เราและผู้นั้นมีความสุข สังคมก็มีความสุขตามมาด้วยเช่นกัน ขอบคุณทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปางที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ดี ๆ และขอบคุณแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขที่เสียสละเวลามาเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานตลอดระยะเวลาสองวันของการอบรม เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป "

          09106128.jpg   09106129.jpg    09106130.jpg    09106125.jpg   

          09106118.jpg   09106119.jpg    09106124.jpg    09106122.jpg   

                                                                                      09106126.jpg

 

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ , รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao