Untitled-10.jpg

อบจ.ลำปางส่งเสริมการศึกษา อุดหนุนงบ สพป.ลำปาง เขต 2 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซึ่งจัดงานในระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ร่วมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมทักษะชีวิตที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถ ระดับภูมิภาคในระดับภาคเหนือที่จังหวัดพะเยา 21-23 ธันวาคม 2561 ต่อไป

โอกาสนี้ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายนายพิเชษฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 2 นายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 3 และนายบุญส่ง ศรีกอนติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน.

                      17096111.jpg      17096107.jpg      17096106.jpg    

                                                                      17096108.jpg           17096112.jpg     

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao