DSC_9356.JPG

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรด ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางอาลัย แก้วบุญปัน นักบริหารงานทั่วไป นายทรงวุฒิ นครังกุล วิศวกรโยธา และนายบุรินทร์ เมืองมูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะจากเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ

                     DSC_9333.JPG      DSC_9338.JPG      DSC_9346.JPG      DSC_9351.JPG

                                             DSC_9361.JPG       DSC_9371.JPG       DSC_9353.JPG

 

ภาพ : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao