28016101.jpg

มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลืออดีตลูกจ้าง

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง เป็นผู้แทนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นต่อครอบครัวของนายสนิท ทิยาปู อดีตลูกจ้าง

สังกัดกองช่าง อบจ.ลำปาง ซึ่งป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ จึงได้รวบรวมเงินนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นพร้อมมอบเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น.

 

                                                  28016102.jpg    28016112.jpg

 

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao