IMG_98941.jpg

อบจ. ลำปาง ร่วมทำบุญสร้างกุศลในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง ร่วมทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทำบุญในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา

วันธรรมสวนะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระ” โดยนับ วันขึ้น ๘ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ) แรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ)ของทุกเดือน เป็นวันที่ชาวพุทธมาบำเพ็ญกุศลให้กับตนเอง วันธรรมสวนะนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งถือเป็นวันบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธทั่วไป โดยพุทธศาสนิกชนก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายอาหารหวานคาวแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล (รับศีล) และฟังพระธรรมเทศนาที่วัดในวันธรรมสวนะนี้ ชาวบ้านก็จะพละเว้นการประพฤติกิจที่เป็นบาปต่าง ๆ การสมาทานศีลในวันนี้ เช่น รับศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ซึ่งเรียกว่า อุโบสถศีล พระสงฆ์จะได้แสดงพระธรรมเทศนา หรือ ธรรมสากัจฉา หรือ สนทนาธรรมกัน ซึ่งนับว่าเกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลจาก wantamboon.wordpress.com

IMG_9861.jpg

IMG_9866.jpg IMG_9865.jpg IMG_9882.jpg IMG_9864.jpg

ภาพ : จิรภัทร ปันทะโชติ , รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao