27086108.jpg

 

อบจ.ลำปางต้อนรับ ผู้บริหารบริษัท ไทลาวา จำกัด เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.ลำปาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายทรงวุฒิ นครังกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารบริษัท ไทลาวา จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านระบบการคัดแยกขยะวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะพลาสติก ของบริษัท ไทลาวา จำกัด

สำหรับศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของ อบจ.ลำปาง นับเป็นศูนย์กำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับขยะมูลฝอยจากชุมชนมาบริหารจัดการได้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดลำปาง คือ อ.เมืองลำปาง อ.เกาะคา อ.ห้างฉัตร อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ และ อ.เสริมงาม กำจัดขยะได้สูงสุด 350 ตัน/วัน ใช้ระบบการคัดแยก สิ่งที่เหลือจากก่อสร้างจะนำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ส่วนเศษอาหารหรือวัสดุทางธรรมชาติจะถูกเข้ากระบวนการบดเป็นปุ๋ยชีวภาพ และขยะอื่นที่รีไซเคิลได้ก็จะถูกอัดเป็นก้อนเพื่อเตรียมจำหน่าย ด้านขยะทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือ ส่วนที่เผาไหม้ได้จะนำมาแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF และส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้ จะถูกอัดเป็นก้อนเพื่อเตรียมนำไปฝั่งกลบ สำหรับระบบน้ำจากกระบวนการคัดแยก จะมีบ่อบำบัดขนาดใหญ่ที่รองพื้นยางกันน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นดิน โดยน้ำจะถูกทำให้ตกตะกอน ผึ่งแดด และบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโรงงานต่อไป.

                                     27086110.jpg         28086117.jpg        28086118.jpg

                                                           28086115.jpg      28086116.jpg

 

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao