webนักประดิษฐ์.jpg

060861.jpg

อบจ.ลำปางเปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมอบรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมาย นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 40 ทีม 120 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 60 ทีม 180 คน รับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 โดยวันแรกเป็นการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์หุ่นยนต์เบื้องต้น และวันที่สองฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ส่งใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ชั้น 3) ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทร0 5423 7662/ โทรสาร 0 5423 7663 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมายเลขโทรศัพท์ 090-3217527 (สงวนสิทธิ์สำหรับ 100 ทีม โดยพิจารณาตามลำดับการสมัคร)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: www.lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao