01086145.jpg

อบจ.ลำปาง จัดกิจกรรมปล่อยปลาตามโครงการ"รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์ปลา พัฒนาเพื่อองค์ราชัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ"รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์ปลา พัฒนาเพื่อองค์ราชัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง ประชาชนชาวบ้านน้ำโท้งและชุมชนใกล้เคียง จัดกิจกรรมปล่อยปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานิล และปลาสวาย จำนวน 9,000 ตัว ณ หนองน้ำสวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อีกทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิงให้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์ปลาของจังหวัดลำปาง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์และฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป

     01086154.jpg  01086146.jpg  01086147.jpg   01086148.jpg

    01086149.jpg    01086151.jpg   01086144.jpg   01086152.jpg

    01086155.jpg   01086158.jpg    01086153.jpg   01086157.jpg

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ :รุ่งเรือง ขันธิมา / จิรภัทร ปันทะโชติ

แฟ้มภาพ / ตัดต่อ : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: www.lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao