IMG_9206.jpg

อบจ.ลำปางจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีเปิด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น นายวัฒนา สิทธิวัง รองประธานสภา ฯ นายมิตร ธรรมวงศ์ ส.อบจ. อ.เกาะคา เขต 3 ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) อบจ.ลำปาง และมีหน่วยงานใกล้เคียง อาทิ พ.ต.ท.อุทัย คำแสน รอง ผกก.ป.สภ.เกาะคา ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และผู้แทน ร.ร.อนุบาลเกาะคา ร่วมในพิธี

IMG_9204.jpg IMG_9212.jpg 37631202_2287309447975952_8096703481190023168_o.jpg

การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดการศึกษา ทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา และประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

IMG_9244.jpg IMG_9241.jpg IMG_9255.jpg

โดยช่วงพิธีเปิด นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
สำหรับการหล่อเที่ยนในพิธีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะนำไปถวายวัด ได้แก่ 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง และวัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ :รุ่งเรือง ขันธิมา / จิรภัทร ปันทะโชติ 

แฟ้มภาพ / ตัดต่อ : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: www.lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao