09076102.jpg

“Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์”ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ยอดตอบรับ 3 วันเฉียด 3,000 คน

รายงานข่าวล่าสุดจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โดยแจ้งว่าขณะนี้มียอดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานเฉียดตัวเลข 3,000 คน แล้ว ส่วนใหญ่เป็นการตอบรับจากสถานศึกษาภายในจังหวัดลำปาง ซึ่งยังไม่นับรวมถึงสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะมีตัวเลขผู้ร่วมงานเกินกว่า 3,000 คน

สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งตามวันและเวลาดังนี้

#วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
07.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 
09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิดโครงการ 
09.30 – 16.00 น. - ทอล์คโชว์พิเศษโดย แฟนพันธุ์แท้ระบบสุริยะ
- การแสดง “คราส” LIVE EXHIBITION นิทรรศการมีชีวิต
- การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
- การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.
- การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก
- ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
15.30 น. - 16.00 น. - พิธีมอบรางวัลสำหรับการประกวดแข่งขัน

#วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
07.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
09.00 – 16.00 น. - การแสดง “คราส” LIVE EXHIBITION นิทรรศการมีชีวิต
- การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
- การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก
- ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
15.30 น. - 16.00 น. - พิธีมอบรางวัลสำหรับการประกวดแข่งขัน

#วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
07.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
09.00 – 14.30น. - การแสดง “คราส” LIVE EXHIBITION นิทรรศการมีชีวิต
- การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
- การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก
- ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
14.30 น. – 15.00 น. - พิธีมอบรางวัลสำหรับการประกวดแข่งขัน
15.00 น. - พิธีปิด