DSC_4273.JPG

อบจ.ลำปางศึกษาดูงานสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

จุดเด่นของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีเป็นสระน้ำรูปตัว S และ ส ซึ่งเป็นอักษรตัวแรก ในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีลานบัวเป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบไปด้วยสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมสายพันธุ์ต่าง ๆ ของพรรณไม้หลายชนิด เช่น ลีลาวดี (ลั่นทม) ชบา กล้วย นอกจากนี้ยังมีสระบัว และไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดครบทุกจังหวัด ภายสวนยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครอีกด้วย

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะนำมาปรับประยุกต์ใช้กับการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปาง ต่อไป.

     DSC_4262.JPG   DSC_4265.JPG    DSC_4282.JPG     DSC_4322.JPG

    DSC_4287.JPG    DSC_4280.JPG    DSC_4289.JPG     DSC_4279.JPG