1107037.jpg

สับปะรดพร้อมเสริฟ์

วันนี้ 25 มิ.ย.2561 อบจ.ลำปาง  แจกสับปะรดบริการแก่ผู้ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 2,500 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

                    1107036.jpg     1107038.jpg