290561.jpg

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

                                                                                        130625611.jpg