171717.jpg

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางอภิสรา บุตสีทา หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงาน นำพวงหรีดเคารพศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ หัวหน้าฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง กรมประชาสัมพันธ์ ณ วัดม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้วยความอาลัยยิ่ง.

 

1717172.jpg