170578.JPG

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชน จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง 

    การฝึกอบรมในครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎกติกา ความมีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพรัตน์ สงทุ่ง ที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลลำปาง FC เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล  พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง  ได้แก่  อ.อติเทพ วิชาญ  อ.อนุพงษ์  ฉัตรสูงเนิน   อ.ชัชวาลย์  เพ็ชรไทย   อ.สมเกียรติ  โนนิน  และ อ.พงษ์ฤทธิ์  มูลเมือง  เป็นวิทยากรฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน อาทิ ทักษะการเลี้ยงบอล การส่งบอล การโหม่ง การยิงประตู การควบคุมลูกฟุตบอล การเล่นทีม เป็นต้น

#กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ
#รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ สร้างความสุข กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ่าไฮ้...

            170561.JPG   170562.JPG   170563.JPG   170565.JPG   170564.JPG   

           170566.JPG   170567.JPG   170568.JPG   170569.JPG   170570.JPG

           170571.JPG   170572.JPG   170573.JPG    170574.JPG   170575.JPG

                                                                                   170576.JPG           170599.JPG

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://yt2fb.com/id_4429190/

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao/?fref=ts

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO/?fref=ts

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCM2MbMYLGi0crxyIY0Rk14Q…