1666.jpg

อบจ.ลำปางจับมือชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีอาสาสมัครภาคประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวจังหวัดลำปางเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 150 คน ในระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2561 โดยนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เสริมสร้างความรักสามัคคีต่อกัน โดยร่วมเป็นอาสาสมัครลูกเสือชาวบ้านใหม่ของจังหวัดลำปาง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์.

                             1663.jpg      1662.jpg    1667.jpg

                             1665.jpg      1668.jpg     1664.jpg