30729581_2123949057645326_313220394255384576_n.jpg

ปั่นไป"สระเกล้าดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์" ผู้อาวุโสวงการนักปั่น ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขอเชิญผู้ที่ได้สมัครร่วมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกิจกรรมเครือข่ายนักปั่น"สระเกล้าดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์" (รายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้) ร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักปั่นมาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นมา

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน(เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อผลักดันโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ตามแนวยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส คือ 1 สวน 1 เส้นทาง 1 สนาม โดยในช่วงงานประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกำหนดได้จัดกิจกรรม “เครือข่ายนักปั่น”กิจกรรม“สระเกล้าดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์” ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้รถจักรยานในพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการตามกรอบยุทธศาสตร์ 3 ส เพื่อเป็นการสืบสานและแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ล้านนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

โดยนักปั่นจะร่วมปั่นจักรยานจากบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง ไปยัง ต.วอแกัว อ.ห้างฉัตร-ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง และสิ้นสุด ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง รวมระยะ 50 กิโลเมตร และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนักปั่นจักรยานอาวุโสที่บรรดานักปั่นให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ 
1.นายมงคล ไวยวุฒิ 
2.นายสมบูรณ์ ไชยสมบัติ 
3.นายสมบูรณ์ กาจารี 
4.นายใบ ทาต่อย 
5.นางสมัย วัฒนะโชติ 
6.นายป๋า วังกาวี 
7.นายหลั่น บุญสูง

สำหรับกำหนดการดังนี้

เวลา 06.00 - 07.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 07.00 - 11.00 น. ปล่อยตัวนักปั่นไปตามเส้นทาง 
- โรงเรียนวอแก้ววิทยา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร
- วัดบ้านเอื้อม ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง 
- สวนสาธารณะหนองกระทิง

เวลา 11.00 - 11.15 น. - ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (หรือผู้แทน) กล่าวต้อนรับ

เวลา 11.15 - 12.00 น. - วิทยากรให้ความรู้เรื่อง
- การบำรุงและซ่อมแซมจักรยาน
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวนักปั่นผู้สูงอายุ

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ – การแต่งกายชุดพื้นเมือง , เสื้อลายดอก

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Webside: lp-pao.ga.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao/?fref=ts

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO/?fref=ts

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCM2MbMYLGi0crxyIY0Rk14Q…