NSC_2954.JPG

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.ลำปาง นำพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี.

  NSC_2958.jpg  NSC_2922.JPG  NSC_2927.JPG  NSC_2920.JPG       

                                                                    NSC_2956.jpg        NSC_2950.JPG