DSC_7445.jpg

บรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนวอแก้ววิทยา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ซึ่งตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 
1.ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้อนวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

DSC_7441.jpg DSC_7448.jpg DSC_7461.jpg