27657046_2019452104761689_672073327219542396_n.jpg

อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลของเยาวชนจังหวัดลำปาง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลของเยาวชนจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี

โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนรวมทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และโรงเรียนลำปางกัลยาณี รวม 180 คน ร่วมโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากล โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 4 มีนาคม 2561

อบจ.ลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพด้านดนตรีสากลเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลของเยาวชนจังหวัดลำปาง ขึ้น สอดคล้องกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนถึงประชาขน เพื่อให้มีความรู้และคุณภาพชีวิตที่ดี.

27657837_2019451664761733_8343095042383436590_n.jpg    27658040_2019452684761631_1280881437386122037_n.jpg

27752227_2019452184761681_2209739874207828826_n.jpg  27657980_2019452998094933_6072439232257799927_n.jpg

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=2019438184763081