27503459_2015243651849201_6091575898726356194_o.jpg

อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมเพศศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพศศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการอบรมเพศศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนจังหวัดลำปาง เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีเยาวชนจาก วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ,วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ,โรงเรียนลำปางกัลยาณี ,โรงเรียนวอแก้ววิทยา เข้าร่วมรับการอบรม จากทีมวิทยากรกลุ่มเรือนเพาะชำ ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการต้องครรภ์ไม่พร้อมและการทำแท้ง ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางด้านเพศศึกษา และเรียนรู้วิธีรับมือได้อย่างถูกวิธี
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สามารถป้องกันได้ ด้วยความเข้าใจในเพศศึกษา การเข้าใจในพฤติกรรมของเยาวชนต่อสิ่งรอบข้าง การให้องค์ความรู้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเอาใจใส่จากพ่อแม่เพราะครอบครัวคือเกราะป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดของวัยรุ่นปัจจุบัน.......

 27624594_2015244428515790_2869259409236193789_o.jpg 27788067_2015244615182438_1364153417211207080_o.jpg
27747350_2015244105182489_628609842928920957_o.jpg 27748043_2015243875182512_7198130919608202346_o.jpg
 
 
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=2015243018515931