IMG_0273.jpg

อบจ.ลำปางร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

IMG_0150.jpg

IMG_0226.jpg  IMG_0129.jpg  IMG_0132.jpg    IMG_0210.jpg  IMG_0212.jpg  IMG_0214.jpg