26166810_1956620797711487_3445949430831808428_n.jpg

อบจ.ลำปางสู่การพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง พื้นที่แห่งความสุขของทุกคน

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เผยถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกระทิงว่า เพื่อให้สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปางเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกายที่ทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากมีอาณาบริเวณที่กว้างขวาง รายรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และสระน้ำขนาดใหญ่ และสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อบจ.ลำปางจึงได้พัฒนาและปรับปรุงสวนฯ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้ให้มีความสะอาด ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทาสีสะพานข้ามสู่เกาะลอยกลางน้ำ การรักษาความสะอาด ซ่อมแซมห้องสุขา ฯลฯ รวมถึงการ "สร้างลานสุนทรีย์ ดนตรีในสวน" ทุกเย็นวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งเริ่มเป็นที่สนใจและมีประชาชนร่วมร้องเพลงสร้างความสุขแก่ประชาชนทุกเพศ-วัย

26060390_1956621014378132_1059852278618583944_o.jpg 26198673_1956622067711360_1962176607125425310_o.jpg

นอกจากนี้ยังได้คิดวางแผนดำเนินการ อาทิ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ เพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริเวณอาคารแปดเหลี่ยมโดยจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์อำนวยการ ปรับปรุงห้องสุขา จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก จัดหา/เสริมอุปกรณ์ออกกำลังกาย ฯลฯ

สำหรับพื้นที่ติดกับบ้านพัก อบจ. (ใกล้กับถนนคู่ขนานค่ายลูกเสือ) จะดำเนินการปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้ที่ออกดอกไม้สีสันสวยงาม เช่น ต้นเหลืองอินเดีย เหลืองปรีดียาธร ปรับปรุงบริเวณที่จอดรถและจัดระบบใหม่ โดยจะขอความร่วมมือจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวให้จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ในจุดที่กำหนด และห้ามขับ-ขี่รถภายในสวน ฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ออกกำลังกาย กำหนดโซนพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม โดยจะทำลานจอดรถบริเวณถนนที่ตัดทะลุกับชุมชนบ้านน้ำโท้งยาวไปจนถึงแท๊งค์น้ำประปา เพื่อไม่ให้รถเข้ามาภายในสวนฯ

สวนสาธารณะหนองกระทิงถือเป็นสมบัติของชาวลำปางทุกคน จึงขอความร่วมมือทุกท่านและขอได้โปรดช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด รักษาสาธารณะสมบัติ เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลาน เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่อไป

พร้อมกันนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ชื่นชอบในการร้องเพลง ขอเชิญร่วมร้องเพลง เพื่อสร้างความสุข ความสุนทรีย์ทางอารมณ์ ณ ลานกระทิง ในทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.

อบจ.ลำปางยินดีและภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างความมีชีวิตชีวาให้สวนสาธารณะหนองกระทิง พื้นที่แห่งความสุขของทุกคน.

26172705_1956621177711449_1773696127591447900_o.jpg 26167872_1956635197710047_2553901317740480294_n.jpg25994779_1956635231043377_7459512698551327782_n.jpg 26113730_1956635234376710_2380415670495579772_n.jpg