26026104_1954079177965649_4125773529946584472_o.jpg

อบจ.ลำปางจับมือ ททท.และ ทต.เกาะคา พร้อมส่งเสริม/พัฒนาท่องเที่ยวลำปาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เข้าพบนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อถือโอกาสอวยพรปีใหม่ล่วงหน้า พร้อมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการท่องเที่ยวไทยทั้งในระดับรัฐบาลและจังหวัดลำปาง และได้ประสานขอรับการสนับสนุนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ป้ายแนะนำเส้นทางเข้าสู่ดอยฟ้างาม อ.แจ้ห่ม และ ป้ายแนะนำเส้นทางเข้าสู่ดอยผาแดง อ.เถิน

25660242_1954058834634350_7619547790762258756_n.jpg 26024241_1954058444634389_8095733564216665098_o.jpg

และในโอกาสเดียวกันนี้นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ได้ร่วมหารือและนำเสนอเรื่องการจัดกาดย้อนยุค ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เพื่อเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าหรือชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รูปแบบของงานจัดให้มีบรรยากาศคล้ายตลาดไทยย้อนยุดบ้านระจัน เมืองสิงห์บุรี โดยในส่วนของกาดย้อนยุคกำหนดให้มีการแต่งชุดพื้นเมือง อู้กำเมือง ขายสินค้า/อาหารพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งในส่วนของรายละเอียด/ความชัดเจนการจัดงานจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปภายหลังการประชุมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา

นายทองดีแจ้งว่า อบจ.ลำปางยินดีให้การสนับสนุนร่วมกับทั้งสองหน่วยงาน เพราะถือเป็นอำนาจหน้าที่ของ อบจ. พร้อมระบุว่า อยากให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการทำงานและอยากให้จัดงานหรือกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งว่าในวันที่ 19 มกราคม 2561 อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการประสานกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ณ ร้านอาหารปานจะฟิน (ปางม้า ปางล้อ) อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จะได้ชี้แจง/มอบแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะได้รับฟังแนวคิดและเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่าง ๆ พร้อมกันนี้ขอเชิญ ททท.สำนักงานลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดลำปาง.