IMG_0574.jpg

อบจ.ลำปาง จัดพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2561

เช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2561 โดยมีนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ลำปาง , หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) และภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

IMG_0603.jpg IMG_0681.jpg IMG_0694.jpg

จังหวัดลำปางเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญของอาณาจักรล้านนา มีเสาหลักเมืองเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างเมืองและมีความสำคัญทางจิตใจของประชาชนที่เคารพศรัทธามาก ซึ่งในปัจจุบันศาลหลักเมืองเป็นที่เก็บเสาหลักเมืองโบราณจากที่ต่างๆไว้ และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในอาคารทรงไทยจัตุรมุขใกล้กับศาลหลักเมือง โดยชาวจังหวัดลำปางจะเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อดำ” และบริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นมณฑปของหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งเป็นพระเกจิเถาราจารย์ ที่ชาวลำปางเคารพศรัทธามีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขวัญกำลังใจของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง

เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี ในการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัดลำปาง ที่ได้จะทำเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่สมัยโบราณในห่วงก่อนขึ้นพุทธศักราชใหม่ ประกอบกับจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และให้เป็นไปตามจารีต ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

IMG_0776.jpg IMG_0706.jpg IMG_0702.jpg

จังหวัดลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้จัดงานพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลำปางขึ้น จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยภายในบริเวณศาลากลางหลังเก่าได้แก่ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ศาลหลักเมือง ศาลเทพารักษ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และภายในบริเวณสถาบันการพลศึกษาลำปาง ได้แก่ ศาลพระพลบดี ณ บริเวณทางเข้าประตู 2 สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง และศาลพระภูมิเจ้าที่ (ศาลเจ้าพ่อหนองกระทิง)

25734501_1952599701446930_8544147531248266945_o.jpg 25734435_1952600271446873_6458809664068894540_o.jpg 25791177_1952599341446966_6408330111215664147_o.jpg

IMG_0804.jpg