25488406_1945966192110281_474566821218362315_o.jpg

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีมอบแขนขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางแพทย์ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานแก่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆ์ศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเปิดงาน แก่ผู้เข้าร่วมงาน

25587062_1945966408776926_6026740753349829654_o.jpg 25626238_1945966392110261_1602692279066554456_o.jpg 25532241_1945966028776964_6610167414235474653_o.jpg